"Het rendement is absoluut goed merkbaar!"

"Het rendement is absoluut goed merkbaar!"<br />

Helmer BV is gespecialiseerd in opslag en verpakken van verse producten en gevestigd op het International Agro Business Centre in Breda. Duurzaamheid is voor hen een belangrijke factor binnen de bedrijfsvoering. Voor Roks Installatietechniek dus de uitdaging om hieraan bij te dragen met een slim systeem om energiebesparing te realiseren. Een terugblik op dit project.

Aan het woord Wim Bliek, technisch adviseur bij Helmer BV en verantwoordelijk voor het project.

 

Wat was voor Helmer BV de reden om dit project uit te laten voeren?

Energiebesparing. Duurzaamheid en efficiëntie zijn beide belangrijke onderwerpen voor Helmer BV. De aanpassingen die aan het systeem zijn gedaan stellen ons in staat om energie te besparen waardoor we energie en natuurlijk kosten besparen binnen het bedrijf.

 

Kun je aangeven hoe je het proces hebt ervaren?

Het proces verliep over het algemeen soepel. Ik heb Jan uitgenodigd om naar Helmer te komen en mijn ideeën te bespreken hoe het systeem zou moeten werken. Zeker aangezien we met een bestaand systeem zaten. Jan heeft dit vervolgens helemaal uitgewerkt, op papier gezet en op basis daarvan een offerte gemaakt. Het ontwerp voor de installatie is wat dat betreft ook van ons beider hand. We hebben het samen uitgedacht op voorhand zodat het uitgevoerd kon worden.

Duidelijkheid en flexibiliteit waren hierin belangrijk. Zo heeft Roks tijdens de uitvoering een aanpassing gedaan die afweek van het plan. We hebben dit vervolgens direct besproken en afgesproken dat als het anders zou uitpakken dan verwacht, ook teruggedraaid zou worden. En dat is in dit geval ook gebeurd. Dus wat dat betreft geen woorden maar daden.

 

En de plaatsing van de energiezuinige pompen?

De energiezuinige pompen waren eigenlijk een bijkomstigheid. Er zaten oude pompen op het verwarmingscircuit van de hallen die echt aan vervanging toe waren. En aanzien we het circuit toch moesten open leggen konden we dit meteen door Roks laten meepakken. Er zaten ook een aantal ontwerpfouten in die ik eruit wilde hebben. Zo ging bijvoorbeeld vloeistof van binnen naar buiten naar de warmtewisselaars en weer terug, waardoor de boel in de winter zo sterk afkoelde, dat we uiteindelijk aan het bijverwarmen waren voor buiten.

We hebben dit nu ondervangen met een circuit van de warmtewisselaars buiten naar het voorraadvat. In dit vat zitten twee warmtewisselaars, een voor de CV installatie van de kantoren en een als bypass en dan nog een apart systeem voor de verdampers en om de ringverwarmers aan de buitenkant te voeden. Hierdoor beperken we warmteverlies en zetten we energie efficiënter in.

 

Wat vinden jullie van het gerealiseerde eindresultaat?

Wat ons betreft is het technische gedeelte absoluut perfect. Het is goed uitgevoerd en de werking van het systeem werkt nog beter dan we verwacht hadden. De warmteterugwinning ligt boven verwachting.

 

En merken jullie op dit moment al rendement van het nieuwe systeem?

We hebben vanaf het eerste moment rendement uit het nieuwe systeem gehaald. Ter illustratie: er is warmte nodig om een bepaalde koelcel te kunnen drogen. We hebben een koelcel met een verdamper die de lucht koel maakt. Hier zit ook een blok in waar ik warm water doorheen moet kunnen stuwen om de temperatuur op te kunnen drijven. Maar in de tussentijd slaat er vocht neer op de lamellen van de koeler. Door hier warm water in te zetten kan ik de temperatuur opdrijven, waardoor deze goed kan ontvochten. Zo kan ik in een cel een temperatuur bereiken van 2 a 3 graden, maar met een luchtvochtigheid van 65%. En daarvoor hebben we warmte nodig. De energie om deze warmte ook daadwerkelijk te creëren komt nu gewoon uit de koelinstallatie zelf.

Dit konden we voorheen ook, maar dan moesten we de CV installatie inschakelen. Dus het nieuwe systeem maakt het geheel een stuk energiezuiniger.

Daarnaast merken we het ook op de werkvloer. Ons kantorencomplex zit namelijk midden tussen de koelcellen. En bij dagen met warmer weer krijgen we warme lucht binnen die vervolgens snel afkoelt tegen de koude wanden van de kantoren. Hierdoor hebben we te maken met een te hoge luchtvochtigheid in de kantoren en condens op de muren.

Dit voorkomen we nu door de restwarmte uit de koelinstallatie te gebruiken om de kantoren te verwarmen. Ik kan nu in de leidingen warm water realiseren met een temperatuur van 40 a 45 graden, welke volledig is gerealiseerd met restwarmte uit de koelinstallatie.

Het rendement is dus absoluut goed merkbaar.

 

En dan tot slot: wat vonden jullie van de samenwerking met Roks?

De samenwerking verliep heel netjes en correct. De aanwezigheid van de installateurs in de machinekamer verliep soepel, hier hebben we qua bedrijfsprocessen weinig van gemerkt. Dus dit ging erg soepel en in goed overleg. Er zijn goede afspraken gemaakt langs beide kanten waardoor de werkzaamheden voor beide partijen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd konden worden. Er was op voorhand gewoon duidelijkheid over eventuele processen die stilgelegd moesten worden of voorzieningen die getroffen moesten worden.

Er waren ook een aantal zaken die niet op papier stonden, maar waarvan ik wel wist dat het moest gebeuren. Dus dat heb ik ter plekke besproken met degene die het moest uitvoeren en dit is goed opgepakt.

Project Helmer BV warmteterugwinningsysteem & energiezuinige pompen

U bevindt zich hier: Referenties » Project Helmer BV warmteterugwinningsysteem & energiezuinige pompen »