Contact

Roks Installatietechniek Service en Onderhoudsabbonnement

 

Service- en onderhoudsabonnement

 • 1x per jaar een periodieke onderhoudsbeurt;
 • Inclusief toestelstoringen*;
 • Exclusief materiaalkosten bij toestelstoringen en/of onderhoud;
 • Facturatie wordt jaarlijks vooraf in januari voldaan**;
 • Bij toestellen ouder dan 7 jaar stopt het Service en onderhouds abonnement en wordt automatisch omgezet in een onderhoudsabonnement;
 • (Toestel)storingen veroorzaakt door derden of aanpassingen aan de installatie worden separaat aan u doorbelast.
 • Storingen zoals het wegvallen van de gasdruk en bijvullen van de installatie vallen buiten het contract.


*    incl. voorrijdkosten en maximaal 3x per jaar met een maximum van 2 uur per storingsbezoek.
** Onderdelen en materialen worden na de onderhoudswerkzaamheden voldaan.

 

Algemeen voorwaarden

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur
 • Toestellen dienen vrij toegankelijk te zijn voor onderhoud en reparatiewerkzaamheden.
 • Eventueel benodigde klimmaterialen hoger dan 3 meter zijn niet in het abonnement meegenomen en worden apart verrekend.
 • Het abonnement geldt voor 12 maanden en zal telkens stilzwijgend worden verlengd met een periode van 12 maanden. Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen beëindigen. Dit dient uiterlijk 30 dagen voor het einde van de lopende abonnementsperiode te geschieden.
 • Storingen welke na 22:00 worden doorgegeven, worden de volgende dag behandeld.
 • Indien er niemand aanwezig is op de locatie, bij een gemaakte afspraak, worden voorrijdkosten in rekening gebracht.
 • Bij ernstige storingen waar fabrieksbezoek is benodigd dienen wij eventuele kosten van de fabrikant aan u door te berekenen.
 • Tijdelijke voorzieningen zoals verwarming en/of koeling zijn niet in ons abonnement opgenomen.
 • Onderdelen buiten het toestel zoals overstortventiel, condenswaterpomp, expansievat, inlaatcombinatie, etcetera zijn niet in de abonnementen opgenomen.
 • Indien er na 1 juli een all-in abonnement of onderhouds- en service abonnement wordt afgelsoten, dan zullen de kosten voor een ½ jaar in rekening worden gebracht.

Voor het uit te voeren werk hanteren wij de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (AVIB).